Thursday, November 18, 2010

Bisaya mode ta aron masabtan

Ubay ubay na ang mga ginatawag nila karon na "social networking websites". Kini mao ang mga websites nga pakagkitaan sa mga managhigala, managsoon, managhigugmaay, managkauban sa trabaho ug uban pa. Dako ug natabang kini nga mga websites labaw na sa pakipagkumunikasyon sa usa't usa. Apan dili malikayan usab na mao kini ang nahimong instrumento aron mapagawas ang mga gibati, kaaligutgut, kalipay, ug uban pa sa usa ka tawo nga miyembro niining mga "social networking websites". Usahay, dili na mapugngan sa usa ka miyembro na mubutang ug mga sentimyento nga tinuod gayud apan sakit sa mga naig-an. Ako dili gawas ani nga sitwasyon. Lisud kaayo magpagawas sa gibati kung puro trabaho, pamilya, ug imong reputasyon ang kanunay nimong ginahunahuna. Apan sa akong opinyon, dili sala ang pagpadayag sa kung unsa man ang gibati tungod kay kung dili kini mapagawas mamahimo kining sinugdanan sa kung unsa man nga klase sa mga sakit labaw na ang "depression". Sa akong trabaho nga usa ka magtutudlo, makita sa akong mga tinungha nga ako seryoso ug matinud-anon sa pagtudlo kanila dili lang kung unsa ang "subject" kundili unsaon paggamit sa maong "subject" sa adlaw adlaw nga katikaran sa kinabuhi. Mutuo gayud ko nga ang pinaka-alaut nga propesyon mao ang pagtudlo. Mao saludo ko sa tanang mga magtutudlo. Labaw na nga mutrabaho gihapon ug tarong bisan ug ----------- di nako puwede iingon kay lisud na. Mao pa lang unya ni himoong butang nga salikway sa ako. Tsk3. Pero tinuod, pait gayud ang kinabuhi. Ako usa ka Pilipino pero dili ko gusto nga kaluy-an tungod kay dili pa man ko baldado. Mao sa kanunay kung ang akong pamilya na ang nagkutoy sa kagutom, kalimtan na nako akong sarili ug makigbisug ko sa kung unsa ang dapat nga ihatag kanako isip sukli sa serbisyo nga akong gibuhat. Sa sugod, makaya pa. Pero sa adlaw adlaw, hangtud sa naabtan na ug sobra tulo ka tuig mao lang gihapon ang sistema, ikaw nga adunay gibuhi dili ka ba makareklamo? Tuod mahatag kung unsa ang para sa imo apan hastang kadugay kini madawat. Wala ko namakak niini tungod kay mao kini ang akong kaagi. Apan bisan pa mao ni ang kamatuoran, wala nako gikulang ang pagtudlo sa akong mga tinungha. Tuod ako pa sila gibusog sa maayong pamatasan. Kini usa lang sa akong mga subo sa mga nilabay nga pipila ka tuig. Dili ba kini hingpit nga rason aron ako mupasibaw? Ug pinaagi aning "blog" ko pa gibuhat. Ug kay ngano man? tungod kay mangutana ko sa mga hingtungdan pagapasapasahon ka lang man. Mao karon nawad-an nako ug pagsalig. Pagsalig nga muhulat ug muasa sa wala. Daghang salamat sa inyo nga nibasa niini. Ug unta pagadawaton ni ninyo nga positibo tungod kay kini pagpadayag lamang sa usa ka subo sa usa ka magtutudlo nga naninguha sa pagtinarong sa iyang gipiling propesyon.

1 comment:

  1. mura mag sangyaw sa bibliya ni sir uie... :) Sir good luck and we pray that God will always guide you in every decision you make...

    ReplyDelete